Enkät

Har du fått en enkät i brevlådan?

Till hyresgäster i lägenhet har enkäterna skickats till ett slumpmässigt urval. När det gäller undersökning av hyresgäster i lokal/kontor har samtliga hyresgäster fått en enkät. 2015 kom AB Vingåkershem på första plats i kategorin Färre än 2 000 lägenheter och Vingåkers kommunfastigheter AB kom på tredje plats gällande lokaler.

Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet.

Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet. Övriga företags förvaltningskvalitet publiceras inte.

Ett flertal fastighetsföretag vi arbetar med på bostadssidan efterfrågade möjligheten till att få mäta förvaltningskvaliteten på sina kontorslokaler på samma enkla och kostnadseffektiva sätt som för sina bostäder. Ett naturligt steg var därför att utöka Branschindex redan till nästa mätning. Fastighetsbolagen som förvaltar lokaler verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, inte bara i storstäderna, utan i hela landet. Utbudet är stort vilket ställer stora krav på hyresvärdarna. Till skillnad från bostadssidan är det inte ovanligt att lokalförvaltare står med vakanser. Då olika hyresgäster har olika krav på hur de vill att deras lokaler ska se ut, är ombyggnation och hyresgästanpassningar vanliga. Detta gör det särskilt lönsamt att behålla befintliga hyresgäster. Oavsett om man har bostäder, lokaler eller både och, är det de servicefokuserade fastighetsbolagen som lyssnar på sina kunder som blir vinnare i längden.

Läs gärna mer på www.branschindex.se

Compare Listings

Title Price Status Type Yta Purpose Bedrooms Bathrooms